Υπηρεσίες

Η Πιστοποιημένη εταιρεία μας αναλαμβάνει την προμήθεια σε πυροσβεστικό εξοπλισμό, τη συντήρηση και αναγόμωση όλων των τύπων πυροσβεστήρων.

Στις εγκαταστάσεις μας διαθέτουμε εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό (αρμόδιο άτομο) το οποίο ειδικεύεται σε εγκαταστάσεις συστημάτων πυρανίχνευσης, μόνιμων πυροσβεστικών δικτύων πυρόσβεσης, αυτόματων συστημάτων κατάσβεσης, χειροκίνητων συστημάτων αναγγελίας πυρκαγιάς και συστημάτων τοπικής εφαρμογής.

Πιο συγκεκριμένα αναλαμβάνουμε να φέρουμε εις πέρας συστήματα τοπικής εφαρμογής σε κουζίνες εστιατορίων (φούσκες), ξενοδοχείων κ.α. έως και αυτόματου συστήματος κατάσβεσης με Πυροσβεστικό Συγκρότημα.